VIETNAM
Trang ch
Hội đồng Anh
English
Thương mại   
Thị thực   
Hợp tác Phát triển   
Cơ quan Lănh sù   
Các site liên quan   

Trang thông tin

Đầu tư và Thương mại 

Kim ngạch xuất khẩu của Anh Quốc sang Việt Nam:

Tháng 1-2 năm 2003: US$18 triệu đô la Mỹ (giảm 7%)
Năm 2002: $129 triệu đô la Mỹ (giảm 11.6% so với năm 2001)
Năm 2001: 130 triệu đô la Mỹ (giảm 3% so với năm 2000)
Năm 2000: 135 triệu đô la Mỹ (tăng 18% so với năm 1999)

Trong đó chủ yếu là máy phát điện, máy và thiết bị công nghiệp móc, hoá chất, thiết bị đóng bao b́, sản phẩm y duợc.
Ngoài ra, một số hàng hoá của Anh đuợc xuất khẩu sang Việt Nam thông qua Hồng Kông, Băng Cốc hoặc Singapore.

Kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam:

Tháng 1-2 năm 2003: US$136 triệu đô la Mỹ (tăng 5%)
N
ăm 2002: $786 triệu đô la Mỹ (tăng 14% so với năm 2001)
Năm 2001: 610 triệu đô la Mỹ (tăng 11% so với năm 2000)
Năm 2000: 565 triệu đô la Mỹ (tăng 26% so với năm 1999)

Trong đó chủ yếu là giày dép, hàng dệt may, cà phê.

Đầu tư: Theo báo cáo từ phía Chính phủ Việt Nam, hiện tổng vốn đầu tư của Anh Quốc tại Việt Nam là 1.2 tỷ đô la Mỹ, chưa kể dự án khí điện của Công ty Dầu khí Anh quốc BP. Nếu tính cả th́ Anh quốc là nhà đầu tư nước ngoài không thuộc các nước Châu á lớn nhất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó c̣n có nhiều nguồn đầu tư khác của Anh vào Việt Nam gián tiếp thông qua Singapore, Hồng Kông và British Virgin Islands.

Cộng đồng doanh nghiệp:  Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam hiện có văn pḥng đại diện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với khoảng 200 thành viên, hội đang tham gia vào rất nhiều lĩnh vực hoạt động như dầu khí (gồm cả dầu nhờn), ngân hàng, tư vấn, công nghiệp nhẹ, bảo hiểm và truyền thông.

Các hoạt động thương mại:  Hàng năm, một số phái đoàn thương mại Anh quốc tới thăm và t́m hiểu thị tr­ờng Việt Nam trong khuôn khổ tài trợ của Tổ chức Hỗ trợ Doanh nghiệp Anh quốc TradepartnersUK. Đồng thời, một số phái đoàn th­ơng mại Việt Nam cũng được TradepartnersUK tài trợ sang t́m hiểu thị tr­ờng tại Anh. Các lĩnh vực ưu tiên hiện nay bao gồm giáo dục, năng lượng/dầu khí, xây dựng và các dịch vụ tài chính.

Để t́m hiểu thêm thông tin về TradepartnersUK, mời bạn đến thăm trang web: www.tradepartners.gov.uk

Hợp tác Phát triển 


Công chúa Hoàng gia khai trương văn pḥng mới của DFID tại Việt Nam tháng 5 năm 2002.

Văn pḥng Chuơng tŕnh Hỗ trợ Việt Nam, Bộ Phát triển Quốc tế của Anh (DFID) đuợc thành lập tháng 4 năm 1999. DFID hỗ trợ các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam (CPVN) trong công tác xoá đói giảm nghèo, thường cung các nhà tài trợ khác để có thể đạt được tác dụng tối đa của nguồn vốn và chi phí chuyển có thể được giảm.

Năm 2002, DFID đă cung cấp cho Việt Nam một khoản viện trợ phát triển trị giá 30 triệu đô la Mỹ và con số này sẽ c̣n tiếp tục tăng tới 43.5 triệu đô la vào năm 2005. Toàn bộ số tiền DFID cấp cho Việt Nam là viện trợ không hoàn lại. Các chương tŕnh đang thực hiện bao gồm: hỗ trợ phát triển nông thôn trong đó tập trung vào xây đ­ờng và hệ thống cấp n­ớcvà vệ sinh nông thôn; hỗ trợ xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh; xây dựng khả năng cải tiến chất l­ợng giảng dạy tiếng Anh; một ch­ơng tŕnh phân tích có chất l­ợng về nghèo đói và các tư vấn về nghèo đói cho CPVN và các nhà tài trợ khác; công tác cải thiện nhằm hoà hợp các thủ tục tài trợ; hỗ trợ việc Xét Chi tiêu công cộng; và hỗ trợ Chương tŕnh Hỗ trợ Tín dụng Xoá đói giảm nghèo của Ngân hàng Thế giới (PRSC).  

Chương tŕnh các dự án nhỏ (Small Grants Scheme)

Chương tŕnh các dự án nhỏ là một phương thức Đại sứ quán Anh tài trợ một số dự án phát triển có qui mô nhỏ phù hợp với các mục tiêu phát triển do Bộ Phát triển Anh cam kết thực hiện. Xin vui ḷng xem thêm chi tiết....

Quan hệ Giáo dục

Chương tŕnh học bổng Chevening của Bộ Ngoại Giao Anh, với sự hỗ trợ của các công ty lớn của Anh nhu British Petroleum, ngân hàng Standard Chartered, HSBC, công ty bảo hiểm Prudential và John Swires & Son, Unilever, GlaxoSmith Kline cùng với các tr­ờng Đại học như Leeds, Notthingham và Cambridge, mỗi năm tài trợ 18 học bổng cho chuơng tŕnh đào tạo sau đại học tại Anh.Hiện gần 600 cán bộ Việt Nam đă từng đuợc đào tạo tại các truờng đại học và cao đẳng của Anh. Gần đây, Hội Cựu Lưu Học Sinh Du Học tại Anh đă được thành lập vào tháng 11 năm 2001 với sự giúp đỡ của Hội Đồng Anh và Sứ quán Anh. Để biết thêm chi tiết, mời bạn t́m đến địa chỉ website của Hội đồng Anh tại Việt Nam  

Hội Đồng Anh

Hội đồng Anh (BC) đă hoạt động rất tích cực tại Việt Nam từ năm 1993 với tư cách là Bộ phận Văn hoá của Đại sứ quán Anh.  

Quan hệ Ngoại giao

Đại sứ quán Anh tại Hà Nội (trước kia là Tổng lănh sự) được thành lập vào năm 1975 và số luợng nhân viên Đại sứ quán đă tăng lên đáng kể vào giữa thập niên 90 để bắt kịp chính sách đổi mới của Chính phủ Việt Nam. Hiện nay, Đại sứ quán có 9 nhân viên nguời Anh và 26 nhân viên Việt Nam. Ngài Đại sứ Warwick Morris tới Việt Nam nhậm chức tháng 7 năm 2000.

Tổng Lănh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa năm 1993. Trụ sở đuợc dời về địa điểm toà Đại sứ quán Anh cũ vào tháng 12 năm 1996. Hiện có 2 nhân viên nguời Anh và 11 nhân viên Việt Nam. Ngài Tổng Lănh sự Adrian Stephens tới Việt Nam nhậm chức từ tháng 1 năm 2001.  

Công việc chính của 2 cơ quan đại diện ngoại giao này là tập trung thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư song phương và có ít nhất 12 nhân viên làm việc trong lĩnh vực này. Ngoài công tác quản lư các mối quan hệ kinh tế-chính trị, Đại sứ quán c̣n xét duyệt thị thực cho những người Việt Nam muốn sang Anh với số lượng ngày một gia tăng. Đơn xin thị thực cũng có thể được nộp qua Tổng lănh sự quán Anh tại TP HCM. Thân chủ có thể tiếp cận các dịch vụ lănh sự b́nh thường của Sứ quán. Hiện có các cán bộ báo chí và thông tin làm việc ở cả 2 cơ quan trên. 

Đại sứ quán Anh có 1 tuỳ viên quân sự chuyên trách Việt Nam đóng tại Đại sứ quán Anh tại Kuala Lumpur. Quan hệ quân sự tiếp tục phát triển thể hiện qua các chuyến thăm song phương, các chương tŕnh đào tạo tiếng Anh, hội thảo và các chuyến thăm của tàu hải quân Anh. Chiến ham Nottingham thăm TP HCM vào tháng 5 năm 2002 và là chiến hạm thứ tư của Hải Quân Anh đến thăm Việt Nam.

Quan hệ cấp cao

Nghị sĩ, Thu trưởng Bo Công thương Anh, Nigel Griffiths thăm Việt Nam tháng 4 năm 2003

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Quang Trung thăm Anh quốc tháng 9 năm 2003

Nghị sĩ, Thu trưởng Bo Công thương Anh, Alan Johnson thăm Việt Nam tháng 7 năm 2002.

Bộ tr­ởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá thăm London tháng 6 năm 2002.

Nghị sĩ, Bộ trưởng Thể thao Anh, Richard Caborn thăm Hà Nội tháng 6 năm 2002.

Công chúa Anne thăm Việt Nam tháng 5 năm 2002.

Chiến hạm Hoang Gia Anh HMS Nottingham thăm Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2002.

Thị trưởng trung tâm thành phố London thăm Việt Nam tháng 4 năm 2002.

Phó thủ tướng Anh, John Prescott thăm Việt Nam tháng 12 năm 2001.

Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên tới thăm Anh quốc tháng 10 năm 2001.

Bộ tr­ởng Kế hoạch Đầu t­ Trần Xuân Giá tới thăm Anh quốc thang 8 năm 2001.

Bà công tước Blackstone, Quốc vụ khanh về Giáo dục và Lao động tới thăm Hà nội từ ngày 22-24 tháng 3 năm 2001.  

Đại sứ quán Anh
Hà Nội

top