VIETNAM
Trang ch
Văn pḥng phụ trách thị thực Bộ Ngoại giao Anh
Văn pḥng phụ trách Nhập cảnh Bộ Nội V Anh
Mẫu Bản khai xin thị thực vào Anh
English
Nhân vật - Sự kiện   
Thương mại   
Hợp tác Phát triển   
Cơ quan Lănh s   
Các Site Liên quan  

Các thể loại thị thực

THỊ THỰC DU HỌC

Chính phủ Anh nhiệt liệt hoan nghênh tất cả các công dân Việt nam những người mong muốn tới học tập tại nước Anh. Phần lớn những người xin Visa du học từ Việt nam đều thành công.

Để được cấp một visa, bạn cần phải chứng minh được rằng bạn đă được một trường giáo dục Anh quốc chấp nhận, rằng bạn có khả năng theo được khoá học mà bạn dự định (ví dụ như khả năng tiếng Anh của bạn phải đủ tốt để theo được khoá học), và rằng bạn có lư do chính đáng cho việc học tập của ḿnh. Bạn cũng cần phải chứng minh được rằng bạn có đủ tiền cho bản thân bạn trong cả khoá học của bạn mà không cần phải làm việc. Ngoài tiền học phí ra, bạn c̣n cần phải có đủ tiền để chi trả cho các chi phí sinh hoạt khác và các chi phí bất thường, thông thường vào khoảng từ 6000 đến 9000 bảng Anh cho một năm.

Để giúp cho Đại Sứ Quán có thể xem xét được đơn xin thị thực của bạn, bạn cần phải nộp theo các giấy tờ sau đây cùng với  đơn xin đă được điền hoàn chỉnh. Sau khi nhận được hồ sơ, Cán bộ Visa có thể sẽ yêu cầu bổ sung thêm các giấy tờ khác nếu cần. Khi nộp hồ sơ đề nghị mang theo các giấy tờ bản gốc và một bộ photo. Chúng tôi sẽ không nhận hồ sơ nếu không có đủ các giấy tờ theo qui định.

 • Hộ chiếu của bạn (nên c̣n giá trị ít nhất là sáu tháng kể từ ngày khoá học mà bạn dự định ở bên Anh kết thúc).

 • Bản kết quả học tập mới nhất và các bằng cấp bạn có

 • Một lá thư chấp nhận của một trường thuộc hệ thống giáo dục Anh quốc trong đó ghi rơ chi tiết của khoá học và học phí.

 • Chi tiết và  giá tiền của nơi ăn ở mà bạn dự định

 • Bằng chứng về nguồn  tài chính sẵn có để duy tŕ cuộc sống của bạn trong suốt thời gian của khoá học. Thông thường bạn cần phải chứng minh được rằng nguồn tài chính là đă có sẵn trong ngân hàng trong một thời gian ít nhất là sáu tháng; bằng chứng về việc làm và tài sản của bố mẹ bạn.

 • Sổ hộ khẩu gia đ́nh bạn

Mỗi đơn xin được xem xét trên cơ sở của bản thân nó, và Đại Sứ Quán có quyền yêu cầu thêm thông tin. Sau buổi phỏng vấn, thông thường bạn sẽ phải khám sức khoẻ. 

Tất cả những người nộp đơn phải làm cho Cán bộ Xét duyệt Visa hài ḷng rằng họ thoả măn tất cả các qui định của Luật Nhập cư Anh. Việc chứng minh rằng bạn thoả măn các qui định này là trách nhiệm của bản thân bạn.

XIN LƯU Ư:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hoặc muốn nộp đơn xin vis a, mời  bạn liên lạc với Bộ phận Visa của Đại Sứ Quán tại 31 Hai Bà Trưng, Hà nội (tầng 4), số điện thoại 04 936-500, fax 04 9360562, email

Bộ phận Visa mở cửa để nhận đơn xin và trả lời các câu hỏi  từ 08h30 đến 11h30, từ thứ Hai tới thứ Sáu.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể liên lạc với Tổng Lănh sự Quán Anh, 25 Lê Duẩn, Quận 1, số điện thoại 08 8232604, fax 08 8295257, email

Tổng Lănh sự quán Anh chỉ nhận đơn xin visa và tất cả các đơn xin này sẽ được xét duyệt bởi Đại Sứ Quán Anh tại Hà nôi.

THỊ THỰC CÔNG TÁC

Để giúp cho Đại Sứ Quán có thể xem xét được đơn xin thị thực của bạn, bạn cần phải nộp theo các giấy tờ sau đây cùng với  đơn xin đă được điền hoàn chỉnh. Sau khi nhận được hồ sơ, Cán bộ Visa có thể sẽ yêu cầu bổ sung thêm các giấy tờ khác nếu cần. Khi nộp hồ sơ đề nghị mang theo các giấy tờ bản gốc và một bộ photo. Chúng tôi sẽ không nhận hồ sơ nếu không có đủ các giấy tờ theo qui định. 

 • Hộ chiếu của bạn (có giá trị ít nhất sáu tháng)                                                     

 • Thư mời của công ty bên Anh và lịch tŕnh của chuyến đi

 • Thư cử đi công tác của cơ quan bạn

 • Bằng chứng về công việc của bạn:
  Nếu bạn tự kinh doanh: Giấy phép thành lập công ty, đăng kư kinh doanh, các giấy tờ sở hữu bất động sản, hợp đồng thuê nhà, giấy nộp thuế
  Nếu bạn đang làm việc cho các cơ quan, công ty: hợp đồng lao động hoặc thư chúng nhận việc làm của người sử dụng lao động

 • Sổ đăng kư hộ khẩu gia đ́nh

 • Các giấy tờ khác

THỊ THỰC ĐỊNH CƯ

Để giúp cho Đại Sứ Quán có thể xem xét được đơn xin thị thực của bạn, bạn cần phải nộp theo các giấy tờ sau đây cùng với  đơn xin đă được điền hoàn chỉnh. Sau khi nhận được hồ sơ, Cán bộ Visa có thể sẽ yêu cầu bổ sung thêm các giấy tờ khác nếu cần. Khi nộp hồ sơ đề nghị mang theo các giấy tờ bản gốc và một bộ photo. Chúng tôi sẽ không nhận hồ sơ nếu không có đủ các giấy tờ theo qui định.

 • Hộ chiếu của bạn (có giá trị ít nhất sáu tháng)                                         

 • Thư mời của người bảo lănh                                                                                         

 • Bằng chứng về khả năng tài chính của bạn (nếu có)                                             

 • Bằng chứng về tài chính của người bảo lănh (giấy ngân hàng của 6 tháng mới nhất, tài khoản tiết kiệm và giấy trả lương)

 • Giấy chứng nhận về công ăn việc làm của người bảo lănh                        

 • Giấy tờ khẳng định về tư cách định cư của người bảo lănh và bản sao toàn bộ hộ chiếu của người bảo lănh

 • Bằng chứng về nơi ăn ở bên Anh (Tài khoản và giấy tờ mua nhà trả góp hoặc là Thư của Sở nhà đất)

 • Giấy Đăng kư Kết hôn nếu bạn đă kết hôn hoặc Giấy Chứng Nhận Độc Thân được hợp thức hóa bởi Bộ Ngoại Giao nếu bạn đang độc thân.

 • Bằng chứng về mối quan hệ của bạn và người bảo lănh (ví dụ như thư từ, hoá đơn điện thoại, ảnh chụp, e-mail.. .. ..)                                                                                  

 • Sổ đăng kư hộ khẩu gia đ́nh                              

 • Các giấy tờ khác

ĐẠI SỨ QUÁN ANH
HÀ NỘI
THÁNG 10 NĂM 2002

top