VIETNAM
Trang ch
Văn pḥng phụ trách thị thực Bộ Ngoại giao Anh
Văn pḥng phụ trách Nhập cảnh Bộ Nội V Anh
Mẫu Bản khai xin thị thực vào Anh
English
Nhân vật - Sự kiện   
Thương mại   
Hợp tác Phát triển   
Cơ quan Lănh s   
Các Site Liên quan  

Thị thực nhập cảnh Anh

Quư vị có cần phải xin Thị thực hay không?

Mọi công dân Việt Nam đều phải xin Thị thực vào Anh quốc.

Cách thức nộp hồ sơ xin Thị thực

Hồ sơ xin Thị thực sẽ đuợc Đại sứ quán Anh tại Hà Nội xét duyệt. Tuy nhiên, hồ sơ có thể nộp tại Tổng Lănh sự quán Anh Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó sẽ đuợc chuyển ra sứ quán tại Hà Nội. Bộ phận Thị thực mở cửa từ 08:00 - 11:30 sáng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ những ngày lễ. Quư vị cần phải nộp hộ chiếu có giá trị, một bản khai đă đuợc hoàn tất và trả đủ lệ phí. Trang Web của văn pḥng phụ trách nhập cảnh và Thị Thực của Bộ Ngoại giao Anh quốc sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin về những thủ tục giấy tờ cần nộp.

Đại sứ quán Anh
Toà nhà Trung tâm.
31 Hai Bà Trung Hà Nội

 

Nhận hồ sơ từ 8:30 - 11:30 sáng, thứ hai đến thứ sáu.
Thời gian nhận kết quả là 4:00 chiều.

 

Tổng Lănh sự quán Anh
25 Lê Duẩn Quận 1
TP Hồ Chí Minh

Nhận hồ sơ từ 8:30 - 11:30 sáng, thứ hai đến thứ sáu.
Hồ sơ sẽ đuợc chuyển ra Hà Nội..

Lệ phí xét duyệt Thị thực
(Lệ phí thị thực có hiệu lực từ ngày 24 tháng 6 năm 2003. 1 bảng Anh = 28,000 đồng Việt Nam)

Lệ phí trả bằng tiền Việt

 

Thị thực nhập cảnh nhiều lần (6 tháng)

VND 1,008,000

Thị thực nhập cảnh nhiều lần (1 năm)

VND 1,680,000

Thị thực nhập cảnh nhiều lần (2 năm)

VND 1,960,000

Thị thực nhập cảnh nhiều lần (5 năm)

VND 2,464,000

Thị thực nhập cảnh nhiều lần (10 năm)

VND 4,200,000

Thị thực định cu và kết hôn

VND 7,280,000

Thị thực vào Anh dài hạn

VND 2,100,000

Thị thực vào các nuớc khối thịnh vuợng chung

VND 616,000

Thị thực quá cảnh trực tiếp (DATV) VND 756,000

Cấp hộ chiếu thuờng

VND 1,523.200

Hộ chiếu loại dày

VND 1,825.600

Hộ chiếu cho trẻ em duới 16 tuổi

VND 971,600

Hợp thức hoá

VND 336,000

Chứng nhận bản sao

VND 84,000/trang, lệ phí tối thiểu VND 420,000

Chứng nhận kết hôn

VND 980,000

Chứng nhận không ràng buộc hôn nhân

VND 980,000

Đăng kư sinh tử

VND 1,540,000

Chứng nhận sinh tử

VND 980,000

 

Quư vị có cần phải trực tiếp đến nộp hồ sơ hay không?

Quư vị nên đến nộp trực tiếp (trong một số truờng hợp hồ sơ của công ty nhà nuớc và các bộ có thể do bên thứ ba nộp) và cần phải nộp những giấy tờ sau:

  • Một bản khai đă đuợc điền đầy đủ các câu hỏi, có chữ kư của nguời nộp đơn và đuợc dán ảnh. .
  • Bằng chứng về khả năng tài chính cho chuyến đi.
  • Mỗi hồ sơ xin Thị thực phải đuợc nộp cùng với những giấy tờ đáng tin cậy, có thể theo h́nh thức là những thu mời mang tính chất công việc từ những công ty có tiếng tăm giải tŕnh mục đích chuyến đi, thời gian của chuyến đi và ai sẽ chi trả cho chuyến đi. Nếu đó là chuyến đi với mục đích cá nhân, nguời nộp đơn cần xuất tŕnh thu mời của nguời bảo lănh, thu đồng ư cho phép nghỉ của chủ sở hữu lao động ở Việt Nam trong đó nói rơ ư định vào Anh quốc, thời gian dự định ở Anh quốc và kế hoạch rời Anh quốc sau chuyến đi.
  • Đối với các sinh viên xin Thị thực đi học, cần xuất tŕnh thu khẳng định từ truờng trung học, cao đẳng hay đại học ở Anh đề cập chi tiết về các chi phí và lịch tŕnh của khoá học.
  • Mọi nguời nộp đơn đều phải cung cấp đầy đủ địa chỉ liên lạc ở Anh quốc.

Luu ư: Quư vị có thể đuợc mời tới phỏng vấn và buổi phỏng vấn này sẽ đuợc tiến hành tại Đại sứ quán Anh, Hà Nội. Không có cán bộ phụ trách thị thực tại TP Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn cụ thể về các loại giấy tờ cần nộp khi xin thị thực

Quư vị nên lưu ư khi xin thị thực, quư vị cần phải nộp những loại giấy tờ phù hợp với thể loại thị thực mà quư vị đang xin cấp. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể những loại giấy tờ cần thiết khi xin các loại thị thực như du học, công tác và định cư.  

Xin quư vị nhấn chuột vào những thể loại thị thực dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết:

Khi nào th́ Thị thực của quư vị đuợc cấp?

Nếu không phải phỏng vấn, chúng tôi sẽ cấp Thị thực trong ṿng 1 ngày kể từ khi hồ sơ đuợc nộp.  Để tránh những vấn đề có thể nảy sinh, quư vị nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt truớc ngày dự định bay.

Quư vị cần biết thêm thông tin?

Nếu quư vị cần biết thêm thông tin về vấn đề nhập cảnh, di cu nói chung, xin t́m đến với trang Web của Văn pḥng phụ trách Nhập cảnh Bộ Nội Vụ Anh quốc. Nếu quư vị cần thêm những thông tin về thủ tục giấy tờ nộp tại Hà Nội, xin hăy viết thu hoặc điện thoại tới Bộ phận Thị thực đại sứ quán Anh.

top