Crest
VIETNAM

Trang ch
Bộ Công Thương
Bộ Ngoại giao
Văn pḥng quốc tế thương mại Scotland
Văn pḥng Xứ Wales
của Bộ Công nghiệp
Ban Phát triển
công nghiệp Bắc Ailen
Thông số Trade UK
English
British
Embassy/HC/Consulate/DepHC
Nhân vật - Sự kiện   
Thị thực   
Hợp tác Phát triển  
Cơ quan Lănh sù   
Các Site Liên quan   
Home

Thương mại

Các nhân viên của Bộ phận Thương Mại, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng lănh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ giúp các doanh nghiệp Anh quốc t́m được các cơ hội đầu tư và thương mại ở Việt Nam. Chúng tôi cũng giúp các doanh nghiệp Việt Nam thiết lập các mối quan hệ với các nhà cung cấp Anh quốc về hàng hóa và dịch vụ. Đại sứ quán và Tổng lănh sự quán có liên hệ chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại Giao và các cơ quan chính phủ Anh quốc khác. Các cơ quan này bao gồm Văn pḥng quốc tế thương mại Scotland ở Glasgow, Văn pḥng Xứ Wales của Bộ Công nghiệp tại Cardiff, Ban Phát triển công nghiệp Bắc Ailen tại Belfast và một mạng lưới các Trung tâm kết nối Doanh nghiệp Anh quốc.

Các Doanh nghiệp Anh quốc quan tâm đến thị tr­ờng Việt Nam nên liên hệ trước hết với đội ngũ thương mại quốc tế của Trung tâm kết nối Doanh nghiệp gần nhất, hoặc Ban Việt Nam - Bộ Công Thương, địa chỉ 66-74 Victoria Street, London SW1E 6SW. Tel : 0 171 215 4853. 
Fax : 0 171 215 4701.

 

 

Các cơ quan này sẽ h­ớng dẫn về các dịch vụ thương mại xuất khẩu hiện có cho các doanh nghiệp Anh. Các doanh nghiệp Việt Nam t́m kiếm các mối liên kết đầu t­ và thương mại với Anh quốc nên liên hệ với Đại sứ quán hoặc Tổng lănh sự quán. Chúng tôi sẽ rất sẵn sàng thảo luận yêu cầu của quư vị  và t́m cho quư vị các doanh nghiệp Anh quốc thích hợp thông qua thông số TradeUK trên mạng Internet.


Đại sứ quán Anh
31 Hai Bà Trưng, Hanoi
Phone : 84 4 9360500
Fax : 84 4 9360561
E-mail:

Giám đốc bộ phận thương mại: ông Rob Lally
Cán bộ thương mại: Tạ Thị Bích Liên
Các trợ lư thương mại: Nguyễn Hà Giang, Trần Kim Chi, Vũ Lan Anh
Giờ làm việc: từ 8:30 đến 16:30 thứ Hai đến thứ Sáu

Tổng lănh sự quán Anh
25 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Phone : 84 8 8298433 - 8232604-5
Fax : 84 8 8221971
E-mail:

Tổng lănh sự: ông Adrian Stephens
Tham tán thương mại: ông Phil Wyithe
Cán bộ thương mại: Tăng Thị Thuỳ, Phan Quỳnh Dao.
Các trợ lư thương mại: Nguyễn Châu Mẫn, Ngô Kim Chi, Lê Thị Hương Giang
Giờ làm việc: 8:30-12:00 và 14:00-17:00 thứ Hai đến thứ Sáu

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp các yêu cầu và mong được hợp tác với quư vị.

Hiệp hội doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BBGV) chính thức đ­ợc thành lập năm 1994. Mục tiêu hàng đầu là tăng cường liên kết giữa Anh quốc và Việt Nam. Đây là hiệp hội doanh nghiệp n­ớc ngoài đầu tiên ở Việt Nam đ­ợc Chính phủ Việt Nam cấp giấy phép vào năm 1998. BBGV có văn pḥng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. BBGV thường xuyên tổ chức các hoạt động tập trung vào thương mại. Hiện nay BBGV có 210 hội viên. Địa chỉ của BBGV như sau :

BBGV
Tầng 3, Toà nhà trung tâm, 31 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel : 84 4 8266306
Fax : 84 4 9344196

BBGV Hồ Chí Minh
G/F, 25 Lê Duẩn, Quận 1,
Tel : 84 8 8223650
Fax : 84 8 8225172


 

top