VIETNAM
Trang ch
English
Các website
của Chính ph
Các website về
Đầu tư thương mại
Các cơ quan thông tấn báo chí
Nhân vật - Sự kiện   
Thương mại   
Thị thực   
Cơ quan Lănh sù   
Hợp tác Phát triển   

Links

Các website của Chính phủ Anh

British Monarchy
http://www.royal.gov.uk

Website của Hoàng gia Anh.

The Prime Minister's Website
http://www.number-10.gov.uk

Website của Thủ tướng Anh.

Foreign & Commonwealth Office (FCO)
http://www.fco.gov.uk

Bộ Ngoại giao Anh (FCO) đảm đuơng các trách nhiệm liên quan đến quan hệ quốc tế và các vấn đề đối ngoại thông qua tổng hành dinh tại Luân Đôn và các đại sứ quán cũng nhu cao uỷ và lănh sự quán ở nuớc ngoài.

HM Treasury
http://www.hm-treasury.gov.uk


Bộ Tài chính, chịu trách nhiệm về thi hành các chính sách tài chính và kinh tế của Chính phủ Anh quốc.

Home Office
http://www.homeoffice.gov.uk


Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ Anh chuyên trách về trật tự và an ninh tại Anh và Xứ Wales. Nhiệm vụ chính của Bộ Nội vụ là đảm bảo quyền và tự do của các cá nhân trong khuôn khổ luật pháp và pháp luật.

Department for International Development
http://www.dfid.gov.uk

Bộ Phát triển Hải ngoại là cơ quan của Chính phủ có trách nhiệm hoạch định và thi hành chính sách về phát triển quốc tế. Nhiệm vụ chính của cơ quan này là giúp đỡ xoá đói giảm nghèo tại các nuớc đang phát triển nhằm hỗ trợ nguời nghèo cài thiện mức sống của họ.

Department for Culture, Media and Sport
http://www.culture.gov.uk


Bộ Văn hoá, Báo chí và Thể thao là cơ quan trung uơng của Chính phủ Anh chịu trách nhiệm thực thi các chính sách về nghệ thuật, thể thao và giải trí. Các trách nhiệm khác bao gồm chỉ đạo hoạt động của Hội đồng xổ số quốc gia, các thu viện, bảo tàng và pḥng trung bày nghệ thuật, giấy phép xuất khẩu sản phẩm văn hoá,truyền thông, phim ảnh, tự do báo chí và các luật về báo chí, cũng nhu quản lư các di sản, bất động sản của hoàng gia và ngành du lịch.

Department of Health
http://www.doh.gov.uk


Website của Bộ Y tế Anh quốc.

Central Office of Information
http://www.coi.gov.uk/coi


Trung tâm thông tin của Chính phủ Anh. Trên website này quư vị có thể t́m thấy các thông cáo báo chí mới nhất của Chính phủ Anh khoảng một ngày sau khi đuợc ban hành.

British Council
http://www.britcoun.org/vietnam

Website của Hội đồng Anh.

Wales.WorldNation
http://www.walesworldnation.com

Website chính thức của Nghị viện xứ Wales.

Hội cựu sinh viên Anh tại Việt Nam
http://www.ukav.org

Chương tŕnh học bổng Chevening của Chính phủ Anh
http://www.chevening.com

Du học tại Anh
http://www.educationuk.org

Britain in Asia
http://www.asia.planet-britain.org

Website về các hoạt động của Anh quốc tại Châu Á.

British Tourist Authority
http://www.visitbritain.com


Website của Cục Du lịch Anh quốc, thành lập với mục đích cổ suư cho du lịch vào nuớc Anh.

British Library
http://www.bl.uk


Thu viện Trung uơng Anh quốc có bộ suu tập sách phong phú vào bậc nhất trên thế giới. Thu viện cũng cung cấp các dịch vụ hoàn hảo có liên quan đến bộ suu tầm sách này.

Comprehensive list of UK sites
http://www.ukindex.co.uk


Danh sách các website ở Anh có thể t́m thấy ở đây.


Các website về Đầu - thương mại tại Anh

buzzybee.gif (31031 bytes)

TradeUK Database
http://www.trade-uk.com

Website của Bộ Công thương Anh quốc, cung cấp các dữ liệu cập nhật về các công ty Anh.

Invest in Britain Bureau
http://www.dti.gov.uk/ibb

Website dành cho các nhà đầu tư vào Anh.

Trade Partners UK
http://www.tradepartners.gov.uk

Website Đầu tư, thương mại, kinh doanh tại Anh

Trade Fairs & Exhibitions UK
http://www.exhibitions.co.uk

Các địa chỉ triển lăm, hội chợ

Business Links
http://www.businesslink.co.uk

Các địa chỉ đối tác kinh doanh

Kelly's Directory
http://www.kellys.reedinfo.co.uk

Danh bạ công thương Kellys

UK Business Finder
http://www.infospace.com/ukcom

Danh bạ công thương Business Finder

UK Business on the Web
http://www.u-net.com/ukcom

UK Exporters Directory
http://www.export.co.uk

Danh bạ các nhà xuất khẩu Anh quốc

UK Yellow Pages
http://www.yell.co.uk

Niên giám những trang vàng công thương

British Chamber of Commerce
http://www.chambers.org.uk

Pḥng Thương mại và Công nghiệp Anh quốc

British Consultants Bureau
http://www.bcbforum.demon.co.uk

Văn pḥng Tư vấn Thương mại - Đầu tư

British Exports Interactive
http://www.britishexports.com

Địa chỉ xuất nhập khẩu

London First
http://www.london-first.co.uk

Website Đầu tư và kinh doanh tại London

UK Update
http://www.ukupdate.net

Các thông tin kinh doanh mới nhất


Các cơ quan thông tấn, báo chí

BBC World Service
http://www.bbc.co.uk/worldservice

The Independent
http://www.independent.co.uk

The Times/Sunday Times
http://www.the-times.co.uk

The Daily Telegraph
http://www.telegraph.co.uk

The Guardian
http://www.guardian.co.uk

The Economist
http://www.economist.com

The Financial Times
http://www.ft.com

The Herald
http://www.theherald.co.uk

The Scotsman
http://www.scotsman.com

The Mirror
http://www.mirror.co.uk

The Star
http://www.megastar.co.uk

The Express
http://www.lineone.net

top